2017 Yılı SODES Proje Teklif Çağrısı

2017 Yılı SODES Proje Teklif Çağrısı Başladı

Program başvuru süresinin kısalığı nedeniyle İlçelerde bilgilendirme toplantısı yapılamayacaktır.

2017 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarında http://www.sodes.gov.tr adresinde yer alan 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacaktır.

Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini (yozgatsodes.gov.tr adresinden temin edilebilir) göz önünde bulundurarak değerlendirecek ve uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Bakanlığa göndereceklerdir.


Potansiyel proje başvurucusu kurum ve kuruluşların ( proje amaçlarına uygun Olarak Kamu Kurum ve Kuruluşları, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, Meslek Odaları, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları) proje başvurularını SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) üzerinden ve imzalı kâğıt ortamında Valiliğimize 16 Mart 2017 tarihine kadar iletilmesi öngörülmektedir.


Bu kapsamda;
Kalkınma Bakanlığının program otoritesi olduğu ve Valiliğimizin yerel düzeyde koordinesini yürüttüğü Sosyal Destek Programı (SODES), teklif çağrısına çıkmış bulunmaktadır.