Sorgun Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

 

PİKNİK VE YEMEK ORGANİZASYONU İLANI

Sorgun  Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü  tarafından SODES Programı kapsamında yürütülmekte olan 0073 numaralı Geleceğe Umutla Bakıyorum projede Piknik/Yemek Organizasyonu  doğrudan temin yoluyla yapılacaktır. Doğrudan temin alımına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1- Kurum Adı                                                 :Genlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

a- Adresi                                                         :Aydınlık evler Mah. Eski Çekerek Cad. Spor Salonu

b- Telefon ve faks numarası                           : 0354 415 09 42 faks 0354 415 09 42

 

2- Doğrudan Temine Konu Malın / Hizmetin: Yemek Organizasyonu

a- Niteliği, türü, miktarı                                  : 160 kişi

b- Teslim [yeri/yerleri]                                    : Aydınlık evler Mah. Eski Çekerek Cad. Spor Salonu

 

3- Doğrudan Temin İhalesinin

a- Yapılacağı yer                                             : Aydınlık evler Mah. Eski Çekerek Cad. Spor Salonu

b- Tarihi ve saati                                             :17/10/2018

c- İhale sorumlusu                                          :Levent TUNÇER

 

4- Teklifler şekli ve içeriği belirlenen Ek–1’deki teklif mektubu ile yapılacaktır.


5- Teknik şartnamede (Ek–2) belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. İhale teknik şartnamede belirtilen şartlar ile yapılacaktır.


6- İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinden ücretsiz temin edilebilir.


7- Tekliflerin yukarıda belirtilen ihale günü saat 17:00’a kadar Gençlik Hizmetleri Spor Salonuna adresine elden kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

Melikşah Cihangir ŞAHİN

Proje Koordinatörü