Yozgat Sodes Hakkında

Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir BOZDAĞ’ın teklifi ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatlarıyla,  Yozgat ili SODES Programı kapsamındaki iller arasına alındı.

14 Mart 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığında, Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Valimiz Abdulkadir YAZICI, Aksaray, Niğde ve Sivas Valileriyle birlikte bu illerin ilgili Vali Yardımcıları ve proje sorumlularının katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda;  2013 yılı içerisinde ilimiz ile birlikte Aksaray, Niğde ve Sivas illerinin SODES programına alındığı bildirilmiştir. Toplantıda katılımcılara SODES programı hakkında bilgilendirme yapılarak uygulama dönemi ile ilgili yol haritası belirlenmiştir.

Kalkınma Bakanlığınca, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak Sosyal Destek Programı (SODES) uygulamasına 2008 yılında başlanmıştır. İlk etap da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve sonrasında Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller programa dâhil edilmiştir. 2011 yılında Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye illeri dâhil edilerek toplamda 30 il programa alınmıştır.

SODES’in en önemli amacı bölgenin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmaktır. Valiliklerin koordinasyonunda yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan SODES projeleri, istihdam edilebilirliği artırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı v.b. kesimlerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı vermeyi hedeflemektedir.

Programın usul ve esaslarına uygun olarak, İlimizin SODES Programından azami ölçüde yararlanmasına yönelik ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının gerekli çalışmaları yapmaları büyük önem arz etmektedir.

SODES Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.sodes.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.